پازر دره یکی از مکان های دیدنی سربندان است که .......

برای خواندن بقیه مطلب به ادامه مطلب بروید.

پازر دره در فاصله ای حدود دو کیلومتری از مسجد سربندان در راستای رودخانه قرار دارد که محوطه بزرگ و خوش آب و هوایی است که در تابستان گل های رنگارنگ و زیبایی در آن رشد می کند.

این محل در تابستان دارای پیاز های کوهی زیادی است.