تصاویر زیبایی از دریاچه کوچک سربندان از یکی از کاربران فعال کانال سربندان، قطعه ای از دل دماوند برای ما ارسال شده است.

برای دیدن این تصاویر به ادامه مطب بروید.

تصاویر دریاچه کوچک سربندان: