چاه آب جدید سربندان به همت شورای محترم اسلامی و دهیاری حفر شده و پمپ آن وصل گردید.

برای خواندن بقیه مطلب به ادامه مطلب بروید.

به گزارش بخش خبری وبسایت سربندان، چاه آب جدید سربندان به همت شورای محترم اسلامی و دهیاری حفر شده و پمپ آن وصل گردید و به منبع آب وصل شد.

تصاویر چاه آب جدید سربندان: