لبنیات دهاتی

آدرس : جاده تهران - فیروزکوه، روستای سربندان روبه روی بانک ملی لبنیات دهاتی سربندان 
شماره تلفن : ۰۲۱۷۶۳۹۲۲۴۶

شماره موبایل : ۰۹۱۹۴۴۷۵۹۳۴

با مدیریت خداوردی