در این مطلب اسامی نامزد های انتخابات شورای اسلامی روستای سربندان را برای شما قرار داده ایم.

برای دیدن این لیست به ادامه مطلب بروید.

لیست به دو صورت متنی و تصویری برای شما آماده شده است.

لیست متنی:

اسامی نامزد های انتخابات شورای اسلامی روستای سربندان:
1)آقای محمد خانزادی فرزند عباسعلی کد نامزد 15
2)آقای حسین جعفری فرزند منوچهر کد نامزد 16
3)آقای محسن جعفری فرزند عباسعلی کد نامزد 17
4)آقای مقداد رضازاده فرزند محمدرضا کد نامزد 19
5)آقای سید سعید رضوی فرزند سید علی کد نامزد 21
6)آقای سید عباس رضوی فرزند سید علی کد نامزد 24
7)آقای حسین شادالوئی فرزند عباس کد نامزد 25
8)آقای سعید شادالوئی فرزند احمد کد نامزد 26
9)خانم اشرف مرادی فرزند اصغر کد نامزد 27
10)خانم فاطمه مرادی فرزند رضا کد نامزد 29
11)آقای علی مشهدی محمدی مشهور به مجید فرزند سلطانعلی کد نامزد 41
12)خانم سیده آسیه هاشمی نژاد فرزند سید قربان کد نامزد 42
13)آقای محمد علی یوسف مارزی فرزند رضا کد نامزد 45
اخبار انتخابات شورای سربندان را اینجا بخوانید.

لیست تصویری: