برای دیدن تصاویر و فیلم دسته زنجیر زنی روز عاشورا روستای سربندان به ادامه مطلب بروید.

تصاویر دسته زنجیر زنی روز عاشورا روستای سربندان :