برای دیدن اوقات شرعی تیر ماه به افق سربندان به ادامه مطلب بروید.

این هم اوقات شرعی تیر ماه به افق سربندان :

منبع : roostanet.ir