آدرس : جابان، رو به روی ورودی روستای اوچونک، جنب املاک مهدی

شماره تلفن ها : 76397083 - 09102151848 - 09392151848

مالک : مجید خداوردی