ریاست محترم آبفای روستایی از لوله گذاری و تامین دو منبع آب در چشمه های آب شرب روستای سربندان در آینده خبر داد.

برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

به گزارش بخش خبری وبسایت سربندان، با توجه به قطعی فراوان و طولانی مدت آب در سـربندان، شورای اسلامی و دهیاری سـربندان با پیگیری و مکاتبات فراوان و مستمر خواهان ایمن سازی و محفوظ نمودن مسیـر آبرسانی از چشمه سار تا منبع اصلی روستا شده اند.
در این راستا در مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ ریاست محترم آبفای روستایی “جناب آقای مهندس مددی” بهمراه دهیار محترم سـربندان “آقای محمود بشیری” در محل چشمه سار تامین آب شرب روستا (چشمه پازل دره به چشمه دره زرشکی) حضور پیدا کرده که طی آن ریاست اداره آبفا قول لوله گذاری چشمه های یاد شده جهت تامین میزان بیشتر و بهداشتی تر آب دادند. شورای اسلامی و دهیاری سـربندان نیز جهت تامین آب شرب حاضر به تامین مصالح جهت ساخت دو منبع در چشمه پازل دره شدند.

منبع : http://dehyari-sarbandan.ir