آدرس : سربندان، خیابان شهدا، ابتدای بلوار مسجد جامع شمالی

شماره تلفن : 02176393819

مدیریت : عرب سرهنگی