آدرس : سربندان، خیابان شهدا، ابتدای بلوار مسجد جامع شمالی

شماره تلفن : 09361579167 - 02176393820