رودخانه اصلی سربندان یکی از منابع مهم تامین آب کشاورزی سربندان و زمین های پایین دست آن است که تقریبا از تمامی سربندان عبور می کند.

برای خواندن بقیه توضیحات و دیدن تصاویر به ادامه مطلب بروید.

رود سربندان از رشته کوه زرین کوه در ارتفاع 3900 متری سرچشمه می گیرد آب این رودخانه دائمی است  و بر حسب فصل های مختلف سال میزان آب آن متفاوت است. آب و هوای روستای سربندان متاثر از عوامل طبیعی و موقعیت جغرافیای  آن است . قرار گرفتن روستا بر دامنه های جنوبی البرز بارندگی را در آن پایین آورده و زمستانهای سرد همراه با برف را به آن داده است .

تصاویر رودخانه سربندان :