مرکز جهاد کشاورزی سربندان نیز همانند مراکز جهاد کشاورزی دیگر وظایفی همچون تامین لوازم مورد نیاز کشاورزان این منطقه را دارد.

برای خواندن تمامی اطلاعات و دیدن تصاویر به ادامه مطلب بروید.

آدرس : سربندان، نرسیده به خیابان شهدا، جنب ورودی قبرستان (بهشت خدیجه)

تصاویر این مرکز :