باغ محله قاضی یکی از باغ های زیبای سربندان است که به دلیل وجود درختان زیباجزو باغ های مهم سریندان به شمار می رود.

برای خواندن بقیه توضیحات و دیدن تصاویر به ادامه مطلب بروید.

آدرس : سربندان، خیابان شهدا، خیابان سرآسیاب، تپه کاشی

باغ محله قاضی یکی از باغ های زیبای سربندان است که به دلیل وجود درختان زیبا و قرار گرفتن این باغ بین رودخانه و جوی آب و خنکی شب ها جزو باغ های مهم و زیبای سریندان به شمار می رود.

تصاویر این باغ زیبا:

شما می توانید بعد از تماشای آبشار از آن رد شده و از دالانی رد شوید.بعد از آن دالان باغ محله قاضی را مشاهده خواهید کرد.